Om Teknisk Isolering

Teknisk Isolering indgår i mange sammenhænge for at beskytte mod varme, kulde, brandrisiko samt ved regulering af lydforhold.

En komplet liste over de isoleringsspecialer, DIB's medlemmer tilbyder, kan ses her.

Der er mange gode grunde til at vælge medlemmer af DIB, når isoleringsopgaverne skal udføres. Her er syv.

Planlægning, projektering og udførelse af teknisk isolering

Arkitekter, ingeniører, hovedentreprenører, isoleringsfirmaer mm. kan søge hjælp og inspiration til projektering, planlægning og udførelse af teknisk isolering her.

Medlemmer af DIB kan hente supplerende hjælp under "Medlemsnet"