Om DIB

HER FINDER DU DIB
Foreningen har sekretariat i DI og kan kontaktes på adressen:

DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
DI
1787 København V
Telefon 3377 3377

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
En virksomhed, som er medlem af DI, og som driver isoleringsvirksomhed i Danmark, kan optages som medlem af foreningen.
Optagelse i foreningen er betinget af bestyrelsens godkendelse.

VEDTÆGTER
DIB's vedtægter finder du her.

FORSIKRINGER
Medlemmerne kan tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S - www.iaf.dk . Dette vil normalt være en økonomisk fordel, da præmien til Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S er konkurrencedygtig på grund af en fordelagtig administrationsordning.

UDDANNELSE
Foreningen er engageret i planlægning af uddannelserne inden for isoleringsområdet. Der uddannes således lærlinge - både ungdomsuddannelser og voksne lærlinge. Endvidere planlægges og gennemføres en række efteruddannelseskurser for medlemsvirksomhedernes timelønnede medarbejdere.

SVENDEPRØVEGEBYR
Foreningen betaler tilskud til medlemmernes svendeprøvegebyrer.

BRANCHERETTEDE AKTIVITETER
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening arrangerer kurser for medlemsvirksomhedernes ledere og ledende medarbejdere. Foreningen er med i et internationalt samarbejde i den europæiske isoleringsbranche. På europæisk plan har man således udgivet standarder med henblik på at kunne arbejde efter samme betingelser i hele Europa.

MEDLEMSINFORMATION
Foreningens medlemmer modtager generelle informationer fra DI. Endvidere udsendes nyhedsbreve til medlemsvirksomhederne om spørgsmål, der har betydning for branchen.

KONTINGENT MV. 2019

Kontingent årligt:

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening:

Grundkontingent på 2.500 kr. plus 0,17 % af lønsummen, dog minimum 7.500 kr.

Ved optagelse i foreningen betales et indskud på 1.000 kr.