Nyheder

Der er udkommet en ny version af FAQ for DS 452 om termisk isolering. Du kan hente FAQen, 3. version her.

Du kan også finde FAQen på fanen "Om DIB", nederst eller via quick-linket på forsiden.

 

Karina  Baioumi starter den 20. august som ny underviser på Audeboskolen. Karina er udlært hos Persolit Entreprenørfirma A/S, har været ansat hos Allan Ploug A/S, og er således et kendt ansigt i branchen.

Pr. 1. januar 2018 er der nye satser for f.eks. sygedagpenge, statens takter for kørsels- og rejsegodtgørelse, arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dagsbetaling) m.m.

Ved overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2017 blev der indført en sundhedsordning for medarbejderne. Det medfører, at virksomheden skal etablere en sundhedsordning for isolatørerne i Industriens Pension pr. 1. september 2017 betalt af virksomheden.

Medarbejdere vil i august 2017 modtage besked om sundhedsordningen fra Industriens Pension.

Arbejdsgiverbetaling for 1., 2. og (3.) ledighedsdag, de såkaldte G-dage ændres.

OK2017.
Fornyelsen af Isoleringsoverenskomsten 2017 er vedtaget med et flertal på 56,4%

Skills er en præsentation af håndværket og inspiration for de unge til at vælge erhvervsuddannelsen. Skills medvirker også til at fastholde politikernes fokus på erhvervsuddannelsen.

Isoleringsbranchen har brug for flere lærlinge, og har derfor udarbejdet en film om branchen og uddannelsen. Du finder filmen på, YouTube og på DIB's hjemmeside under fanen Uddannelser.

Filmen er målrettet unge for at gøre opmærksom på den tekniske isoleringsuddannelse og tiltrække dem til branchen.

Finanslovsaftalen for 2016 indebærer, at der alligevel ikke indføres krav om obligatorisk ID-kort på landets byggepladser. Dermed undgår en lang række virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen unødigt bureaukrati.

I forbindelse med revision af køre- og hviletidsbestemmelserne blev den såkaldte "håndværkerundtagelse" også ændret, og grænsen udvidet fra 50 km til 100 km for transport af materialer, udstyr eller maskiner, som føreren bruger til udøvelsen af sit erhverv. Bemærk, at reglen gælder køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en maksimal totalvægt på 7,5 tons, og at køreafstanden måles fra virksomhedens hjemsted.

Det er fortsat en betingelse, at kørslen med disse køretøjer ikke er førerens hovedaktivitet.

Du kan læse mere her:

Sider