Sundhedsordning - Isoleringsoverenskomsten 2017

Ved overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2017 blev der indført en sundhedsordning for medarbejderne. Det medfører, at virksomheden skal etablere en sundhedsordning for isolatørerne i Industriens Pension pr. 1. september 2017 betalt af virksomheden.

Medarbejdere vil i august 2017 modtage besked om sundhedsordningen fra Industriens Pension.

Hvem er omfattet af den nye sundhedsordning?

Alle virksomheder som er omfattet af Isoleringsoverenskomsten, og sin har medarbejdere ansat efter Isoleringsoverenskomsten og for hvem, der indbetales pension iht. overenskomsten, er omfattet af den nye sundhedsordning.

Hvad indeholder sundhedsordningen i Industriens Pension

  • Tværfaglig behandling ved kiropraktor, fysioterapeut, massør, zoneterapeut og akupunktør

  • Psykologisk rådgivning og misbrugsrådgivning

  • Guide til Sundhedsvæsenet

  • Sundhedsrådgivning inkl. digital Sundhedstest (Sundhedsprocenten)

Du kan læse mere på IP’s hjemmeside her:

Sundhedsordningen i Industriens Pension er pt. skattefri for medarbejderne.

Spørgsmål om indhold og administration af sundhedsordningen kan rettes til Industriens Pension.

Hvad koster sundhedsordningen?

Virksomheden betaler Sundhedsordningen, som koster 500,00 kr./medarbejder/år. Sundhedsordningen vil blive opkrævet som et a’contobeløb kvartalsvis af Industriens Pensionsservice. Det samlede opkrævningsbeløb vil en gang årligt blive reguleret i forhold til antal ansatte pr. måned (500 kr. /12 måneder), med baggrund i virksomhedens pensionsindberetninger.

Undtagelse:

Virksomheder som i forvejen har en sundhedsordning, der stort set svarer til Sundhedsordningen i Industriens Pension betalt af virksomheden, kan hos overenskomstens parter søge om fritagelse for at etablere sundhedsordningen i Industriens Pension.

Skema til ansøgning om fritagelse samt indeståelseserklæring kan rekvireres ved henvendelse til DIB’s sekretariat.

Ansøgningen skal være DI eller DIB’s sekretariat i hænde senest 17. august 2017.