Nye satser 2018 - sygedagpenge, G-dage, befordring m.v.

Pr. 1. januar 2018 er der nye satser for sygedagpenge, statens takter for kørsels- og rejsegodtgørelse, arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dagsbetaling). Herudover er bidraget til DA/LO-fonden forhøjet.

Ændringerne træder i kraft fra mandag den 1. januar 2018.

Ændringerne er indarbejdet i lønoversigten – se under medlemsnet.