Lønoversigt 2017

Fornyelse af Isoleringsoverenskomsten er nu vedtaget med et flertal på 56,4 % ved urafstemning blandt ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere.

På 3F-området stemte 40,1 % for en vedtagelse. 183.000 3Fere havde stemmeret, hvoraf ca. 1.000 er isolatører.

De ny satser er indarbejdet i lønoversigten, som du kan finde på hjemmesiden under medlemsnet.

Satsreguleringer har allerede virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts 2017 indgår.