G-dage - nye regler pr. 1. juli 2017

Arbejdsgiverbetaling for 1., 2. og (3.) ledighedsdag - også kaldet G-dagsbetaling ændres.

De nye regler for G-dage træder i kraft 1. juli 2017. Alle medarbejdere uanset anciennitet skal nu have to G-dage ved ledighed i forbindelse med arbejdsophør/afskedigelse.

G-dagene er en arbejdsgivergodtgørelse på medarbejderens 1., 2. og 3. ledighedsdag, der betales, hvis medarbejderen er ledig efter fratræden. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, og har arbejdet mindst to uger inden for de sidste fire uger, har hidtil haft krav på tre G-dage. Medarbejdere med under tre måneders anciennitet har hidtil haft krav på én G-dag.

De nye regler betyder, at arbejdsgiveren skal betale to G-dage ved afskedigelser, uanset hvordan og hvor længe medarbejderen har været ansat. Medarbejdere, der kun har været ansat i korte perioder, skal også have to G-dage, hvis de opfylder beskæftigelseskravet.

De øvrige regler for G-dage har ikke ændret sig. Medarbejderen skal altså opfylde de samme krav som før for at være berettiget til G-dage.

Satserne fremgår af lønoversigten, og du kan læse mere om reglerne for G-dagsbetaling her.