En ny 3-årig isoleringsoverenskomst er på plads

Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 

En ny 3-årig isoleringsoverenskomst er på plads gældende fra 1. marts 2014. 

Du kan downloade Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 samt gældende prislister for ØST og VEST nederst på siden. 

Her kan du læse om det nye indhold i overenskomsten 2014-2017.

Fornyelsen af Isoleringsoverenskomsten er en følge af forligsmandens mæglingsforslag.
  

Vikarer 
bestemmelse: 

På anmodning fra brugervirksomhedens tillidsrepræsentant eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som vikarbureauet har oplyst til virksomheden. 

Barsel 
Arbejdsgiverens betalingsforpligtelse til medarbejdere med over 9 måneders anciennitet i 9 uger er udvidet med 2 uger til i alt 11 uger. 

Regulering af satser 
Se vedlagte bilag. 

Overenskomsten 2014-2017 
Du finder den nye overenskomst her.