Bliv klogere på AB 18

Har du styr på, hvad det betyder, at AB92 er blevet til AB18?

Mange entrepriser, du arbejder med, er baseret på de regler, som står i AB 18. Bliv opdateret, så du har styr på, hvilket grundlag du indgår aftaler på.

Som opfølgning på den AB 18-gennemgang, medlemmer af DIB fik på medlemsmødet i november, har DIB arrangeret et AB 18-kursus i samarbejde med Nexus Advokaterne.

Kurset er et 3-timers-kursus, og afholdes både i Aarhus og København, hvor der vil blive gået i dybden med AB 18, der er taget i anvendelse fra januar 2019.

Formål:
Deltagerne får et godt indblik i bygge-juraen, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. I får viden om de nye regler, og hvilken betydning det nye AB 18-system får for hverdagen i bygge- og anlægsbranchen.

På kurset vil Nexus Advokaterne fremhæve faldgruber og konsekvenserne af de nye aftalevilkår. Der vil blive gået detaljeret til værks med de væsentligste ændringer i alle de reviderede standarddokumenter.

Kurset er for medlemmer af DIB. Tilmelding sker via den mail, medlemmerne har modtaget herom.

Sted og tid:
Aarhus den 30. april 2019 – kl. 16:00-19:00
København den 14. maj 2019 – kl. 16:00-19:00