Nyheder

Pr. 1. januar 2018 er der nye satser for f.eks. sygedagpenge, statens takter for kørsels- og rejsegodtgørelse, arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dagsbetaling) m.m.

Ved overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2017 blev der indført en sundhedsordning for medarbejderne. Det medfører, at virksomheden skal etablere en sundhedsordning for isolatørerne i Industriens Pension pr. 1. september 2017 betalt af virksomheden.

Medarbejdere vil i august 2017 modtage besked om sundhedsordningen fra Industriens Pension.

Arbejdsgiverbetaling for 1., 2. og (3.) ledighedsdag, de såkaldte G-dage ændres.

OK2017.
Fornyelsen af Isoleringsoverenskomsten 2017 er vedtaget med et flertal på 56,4%

Skills er en præsentation af håndværket og inspiration for de unge til at vælge erhvervsuddannelsen. Skills medvirker også til at fastholde politikernes fokus på erhvervsuddannelsen.

Isoleringsbranchen har brug for flere lærlinge, og har derfor udarbejdet en film om branchen og uddannelsen. Du finder filmen på, YouTube og på DIB's hjemmeside under fanen Uddannelser.

Filmen er målrettet unge for at gøre opmærksom på den tekniske isoleringsuddannelse og tiltrække dem til branchen.

Finanslovsaftalen for 2016 indebærer, at der alligevel ikke indføres krav om obligatorisk ID-kort på landets byggepladser. Dermed undgår en lang række virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen unødigt bureaukrati.

I forbindelse med revision af køre- og hviletidsbestemmelserne blev den såkaldte "håndværkerundtagelse" også ændret, og grænsen udvidet fra 50 km til 100 km for transport af materialer, udstyr eller maskiner, som føreren bruger til udøvelsen af sit erhverv. Bemærk, at reglen gælder køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en maksimal totalvægt på 7,5 tons, og at køreafstanden måles fra virksomhedens hjemsted.

Det er fortsat en betingelse, at kørslen med disse køretøjer ikke er førerens hovedaktivitet.

Du kan læse mere her:

Skills 2015 var det største og bedste arrangement nogensinde med flere end 68.000 gæster.

Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 

En ny 3-årig isoleringsoverenskomst er på plads gældende fra 1. marts 2014. 

Du kan downloade Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 samt gældende prislister for ØST og VEST nederst på siden. 

Her kan du læse om det nye indhold i overenskomsten 2014-2017.

Fornyelsen af Isoleringsoverenskomsten er en følge af forligsmandens mæglingsforslag.
  

Vikarer 
bestemmelse: 

Sider