Nyheder

Der er kommet et rettelsesblad fra Dansk Standard til DS 452: 2013.

På linket HER kan I læse om rettelserne, der er foretaget til DS 452: 2013. Rettelsesbladet er gratis.
Se også FAQ’en til DS 452, som I kan finde andet sted på siden. Se quicklick nederst på forsiden.
 
 

Den 14. september fik Oskar Attila Palmelund Molnar udleveret sit svendebrev. Oskar er uddannet hos Persolit afd. København.

DIB ønsker dig held og lykke fremover, og håber, at du vil være med til at fremme kendskabet til uddannelsen, så flere M/Kere får lyst til at uddanne sig som Teknisk Isolatør.
 

DIB holder sit medlemsmøde 2018 på ISOVERs fabrik i Vamdrup.

Du kan se programmet og tilmelde dig på dette link.

Der er udkommet en ny version af FAQ for DS 452 om termisk isolering. Du kan hente FAQen, 3. version her.

Du kan også finde FAQen på fanen "Om DIB", nederst eller via quick-linket på forsiden.

 

Karina  Baioumi starter den 20. august som ny underviser på Audeboskolen. Karina er udlært hos Persolit Entreprenørfirma A/S, har været ansat hos Allan Ploug A/S, og er således et kendt ansigt i branchen.

Pr. 1. januar 2018 er der nye satser for f.eks. sygedagpenge, statens takter for kørsels- og rejsegodtgørelse, arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dagsbetaling) m.m.

Ved overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2017 blev der indført en sundhedsordning for medarbejderne. Det medfører, at virksomheden skal etablere en sundhedsordning for isolatørerne i Industriens Pension pr. 1. september 2017 betalt af virksomheden.

Medarbejdere vil i august 2017 modtage besked om sundhedsordningen fra Industriens Pension.

Arbejdsgiverbetaling for 1., 2. og (3.) ledighedsdag, de såkaldte G-dage ændres.

OK2017.
Fornyelsen af Isoleringsoverenskomsten 2017 er vedtaget med et flertal på 56,4%

Skills er en præsentation af håndværket og inspiration for de unge til at vælge erhvervsuddannelsen. Skills medvirker også til at fastholde politikernes fokus på erhvervsuddannelsen.

Sider