Nyheder

Her kan du få en hurtig og overskuelig oversigt over den ny ferielov. Klik på linket her.

Du kan hente flere oplysninger på DI's hjemmeside.

 

Som konsekvens af, at AB 92 er blevet erstattet af AB 18, har DIB opdateret fællesbetingelserne. Eneste ændring er, at fællesbetingelserne nu henviser til AB 18 i stedet for AB 92. Du finder fællesbetingelserne her på hjemmesiden. 

Har du styr på, hvad det betyder, at AB92 er blevet til AB18?

Mange entrepriser, du arbejder med, er baseret på de regler, som står i AB 18. Bliv opdateret, så du har styr på, hvilket grundlag du indgår aftaler på.

Som opfølgning på den AB 18-gennemgang, medlemmer af DIB fik på medlemsmødet i november, har DIB arrangeret et AB 18-kursus i samarbejde med Nexus Advokaterne.

Kurset er et 3-timers-kursus, og afholdes både i Aarhus og København, hvor der vil blive gået i dybden med AB 18, der er taget i anvendelse fra januar 2019.

Husk, at det snart er 1. marts. Det betyder, at der skal ske lønregulering.

Bruger du priskurant, skal du være opmærksom på, at der er en ny prisliste, som gælder fra 1.marts.

 

 

Praktikplads-AUB! Hvad er det, og hvad betyder det for dig som arbejdsgiver.

Læs mere  på medlemssiderne.

Medarbejdere, som bliver opsagt eller hjemsendt, og har arbejdet mindst 2 uger inden for de seneste fire uger, har krav på 2 G-dage for de to første ledighedsdage.
G-dage er en betegnelse for 1. og 2. ledighedsdag, efter at medarbejderen er fratrådt.

Du kan læse mere om reglerne på medlemssiderne. Som medlem af DIB har du frit adgang. Kontakt anmm@di.dk, hvis du skal oprettes som bruger eller har glemt adgangskoden.

DI inviterer ledere fra medlemsvirksomhederne til at deltage i et informationsmøde om situationen forud for de lokale lønforhandlinger. Informationsmøderne handler om lønforhandlinger med timelønnede medarbejdere, men virksomheder uden lokale lønforhandlinger er også velkomne til at deltage.

Der er kommet et rettelsesblad fra Dansk Standard til DS 452: 2013.

På linket HER kan I læse om rettelserne, der er foretaget til DS 452: 2013. Rettelsesbladet er gratis.
Se også FAQ’en til DS 452, som I kan finde andet sted på siden. Se quicklick nederst på forsiden.
 
 

Den 14. september fik Oskar Attila Palmelund Molnar udleveret sit svendebrev. Oskar er uddannet hos Persolit afd. København.

DIB ønsker dig held og lykke fremover, og håber, at du vil være med til at fremme kendskabet til uddannelsen, så flere M/Kere får lyst til at uddanne sig som Teknisk Isolatør.
 

DIB holder sit medlemsmøde 2018 på ISOVERs fabrik i Vamdrup.

Du kan se programmet og tilmelde dig på dette link.

Sider