Oplysnings- og Kontrolordning for Teknisk Isolering

Den 1. januar 2006 trådte Oplysnings- og Kontrolordning for Teknisk Isolering i kraft efter branchens eget ønske. Det er de Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB), som står bag ordningen, som har til formål at sikre, at teknisk isoleringsarbejde udføres korrekt.

Er du kunde?

Får du som kunde udført teknisk isoleringsarbejde, så garanterer DIB, at isoleringsfirmaet som medlem af DIB er underlagt stikprøvekontrol af et kontrolfirma. Ved gentagne stikprøver, der ikke overholder lovgivningen, DS 452, vil firmaet blive ekskluderet af både DIB og Kontrolordningen. Du er velkommen til at rekvirere en kontrolgennemgang af det udførte tekniske isoleringsarbejde. Det koster 7.500 kr. + moms + transport. Større kontrolopgaver udføres efter tilbud.

Alle medlemmer af DIB er automatisk tilknyttet ordningen, men også andre af branchens aktører kan være medlem af ordningen - kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl om din samarbejdspartner er medlem. Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet og bestille en gennemgang af et specifikt projekt, uanset om din partner er medlem af ordningen eller ej. Efter kontrollen vil du modtage en kontrolrapport, som beskriver det udførte isoleringsarbejde.

Er du isoleringsfirma?

Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering sikrer, at den gældende lovgivning på området overholdes. Dette betyder, at isoleringsfirmaer, som er medlem af DIB, automatisk er omfattet af kontrolordningen, og forpligter sig til at udføre isoleringsarbejde efter gældende regler, normer, tekniske bestemmelser og projektbeskrivelser.

Isoleringsfirmaer og andre af branchens interessenter, som ikke er medlem af DIB, men som er interesserede i at høre mere om medlemskab af ordningen, er velkomne til at rette henvendelse til sekretariatet. Det koster 10.000 kr. om året at være medlem af ordningen.

Hvorfor en kontrolordning?
Isoleringsbranchen vil med Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering sikre overholdelse af gældende lovgivning, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved virkning og kvalitet.

Kontrolordningen blev etableret som følge af, at der tilbage i 2005 i medierne var kritik af standarden for teknisk isolering. Dette er der nu rådet bod på, idet ordningen siden ikrafttrædelsen har vist ved kontroller, at det ikke er isoleringsfirmaerne, som laver de graverende fejl, men at det skyldes fejl længere tilbage i byggeprocessen og i selve projektbeskrivelserne.

Vi opfordrer derfor alle med interesse i teknisk isolering til at støtte op om dette tiltag, så vi kan sikre den høje kvalitet til gavn for samfundet.

Yderligere oplysninger
Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering her eller på telefon 3377 3377.