Fællesbetingelser af 2019

Fællesbetingelser for isoleringsarbejder

DIB’s Fællesbetingelser for isoleringsarbejder er blevet revideret og kan fremadrettet benyttes efter behov.

Fællesbetingelser for isoleringsarbejder har været til udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der i en vejledende udtalelse af 17. august 2015 har vurderet, at DIB’s Fællesbetingelser ikke giver anledning til åbenlyse betænkeligheder efter konkurrenceloven.

Hele den vejledende udtalelse kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

DIB’s Fællesbetingelser for isoleringsarbejder kan du hente her.

NB!
Som konsekvens af, at AB92 er blevet erstattet af AB18, har DIB opdateret fællesbetingelserne. Eneste ændring er, at fællesbetingelserne nu henviser til AB18 i stedet for AB92.