Fællesbetingelser af 2015

Fællesbetingelser for isoleringsarbejder

DIB’s Fællesbetingelser for isoleringsarbejder er blevet revideret og kan fremadrettet benyttes efter behov.

Fællesbetingelser for isoleringsarbejder har været til udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der i en vejledende udtalelse af 17. august 2015 har vurderet, at DIB’s Fællesbetingelser ikke giver anledning til åbenlyse betænkeligheder efter konkurrenceloven.

Hele den vejledende udtalelse kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

DIB’s Fællesbetingelser for isoleringsarbejder kan du hente her.