Få tilskud til energirenovering af de tekniske installationer

Mulighed for tilskud til energiforbedringer for

  • Kommune - Teknisk Forvaltning
  • Boligforening - Bestyrelse og administrator
  • Industri
  • Private boligejere
  • Erhvervsejendom

Er du beslutningstager i en af de ovennævnte grupper, er du meget velkommen til at kontakte et af DIB's medlemmer for at få en gratis og uforpligtende gennemgang af besparelsespotentialet i dine tekniske installationer. Du kan få et kontant tilskud, som svarer til de energibesparelser, du opnår ved at renovere de tekniske installationer på for eksempel varmerør og kedler, og det er netop på disse områder, at tilbagebetalingstiden er helt ned til 3 måneder.

Medlemmerne i DIB har erfaring med at søge tilskud til de realiserede energibesparelser, som er opnået ved en forbedring af de tekniske installationer, kedler osv. DIB har udarbejdet et professionelt beregningsprogram, som ud fra en opmåling beregner kundens energibesparelser ved et givet projekt. Denne beregningsrapport bruges som dokumentation overfor energiselskabet.

Ønsker du mere information kan DIB's sekretariat på 3377 3395.

Som medlemsvirksomhed kan du læse mere om, hvordan du søger tilskud fra energiselskaberne på medlemsnet.