Efteruddannelse - kurser i teknisk isolering

Isolatørens arbejdsområde spænder vidt fra isolering af rør, ventiler, beholdere, ventilationskanaler til brand-, lyd- og køleisolering i bygninger, på skibe og offshore.

Alle AMU-kurser
AMU har samlet alle kurser på et sted. Læs mere på www.amukurs.dk . Du kan finde alle de kurser, der omhandler isolering og teknisk isolering her. Du kan læse mere om kurserne her.   

AMU-SYD
De fleste kurser afvikles som åbent værksted. Du kan læse mere om kurserne på AMU-SYDs hjemmeside samt få et overblik over de muligheder, der er.

Økonomi
Til AMU-kurserne kan der søges om løntabsgodtgørelse, kaldet VEU-godtgørelse, som er 3.344 kr./uge og befordringsgodtgørelse 1,00 kr./km. over 24 km. dagligt (2016 satser).

Prisen for at deltage i kurset er op til 700,00 kr. /dag. Se mere om økonomi under AMU-kurser her.

Betaler virksomheden løn underunder efteruddannelsen søger virksomheden om VEU-godtgørelsen og evt. befordingsgodtgørelse på efteruddannelse.dk

Herudover er der mulighed for at søge Isoleringsbranchens Udviklingsfond om tilskud til efteruddannelsen.

Isoleringsbranchens Udviklingsfond er for medlemmer ansatte efter Isoleringsoverenskomsten mellem Dansk Industri og 3F (Fagligt Fælles Forbund).

Tilskuddet gives til efteruddannelse inden for overenskomstområdet, og omfatter AMU-kurser tilknyttet FBK-isolering af tekniske anlæg, dog ikke systemstillads.Se hvilke kurser der gives tilskud til her
Det er virksomheden, der søger om tilskuddet.

Tilskuddet udgør maks. 65,00 kr./time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 140,00 kr./time. Udbetales der mindre, reduceres tilskuddet tilsvarende. Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. år pr. person.

Tilskuddet bevilges efter princippet først til mølle, og udbetales, når der er fremsendt dokumentation for, at kurset er gennemført. Det kan f.eks. være et kursusbevis.

Ansøgningsblanketten kan hentes her.

Eventuelle spørgsmål om uddannelsen og ansøgning kan rettes til                                                                                                                                                                               John Hvass jh@bygud.dk eller på telefon 38878787 eller til                                                                                                                                                                                     Bjørn Bagge bjba@di.dk på telefon 33773377.