Bliv medlem af Ordningen

Branchens aktører kan blive en del af Kontrolordningen
Tilbage i 2006 kom teknisk isolering på lige fod med andre installationsbrancher, da Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB etablerede Oplysning og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Ordningen blev etableret for at sikre forholdene for, at teknisk isolering kunne udføres i henhold til standarden DS 452.

Det er også muligt for VVS firmaer og leverandører til branchen at blive medlem af kontrolordningen. Medlemskab af ordningen er uafhængigt af medlemskab af DIB. Derved sikres et endnu tættere samarbejde i branchen for eksempel med Dansk Standard om DS 452, bips samt standardblade for teknisk isolering som skaber større fokus på teknisk isolering.

Korrekt isolering mindre energispild
I 3 år har det isoleringsarbejde, som udføres af medlemmerne af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, været underlagt stikprøvekontrol. Der foreligger over 600 projekter hvoraf de 40 pct. er kontrolleret. Resultaterne heraf viser, at kvaliteten af medlemmers arbejde lever fuldt op til kravene. Det er ikke kvaliteten af de tekniske isolatørers arbejde, men andre faktorer som for eksempel mangler ved de eksisterende varmerør og industriens installationer som er baggrunden for det høje varme- og energispild.

TILBUD: Få en gratis gennemgang af dine installationer
Teknisk isolering anvendes i forbindelse med alle installationer til opvarmning/nedkøling, ventilation samt varmt og koldt brugsvand. I industrien er der derudover mange andre installationstyper der kræver teknisk isolering.

Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering kører i øjeblikket en kampagne med et tilbud om gratis kontroller, som omfatter tekniske isoleringsopgaver på mindst 50.000 kroner, og retter sig mod bygherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører.

Kontakt Oplysnings- og Kontrolordnings sekretariat v/ Hans Madsen Sørensen for yderligere oplysninger om en gratis kontrol og medlemskab af Oplysnings og Kontrolordningen på telefon 3377 3377.