Annoncering i Fagbladet

Annoncering i fagbladet DIB Teknisk Isolering

Fagbladet DIB Teknisk Isolering samler den tekniske isoleringsbranche, og bringer nyheder og tendenser samt dybdegående artikler om aktuelle temaer og portrætter af nøglepersoner i branchen.

Der findes ikke andre medier i branchen, som dækker dette stofområde på samme brede, uvildige og fyldestgørende måde.

Når din virksomhed vil i kontakt med den tekniske isoleringsbranches beslutningstagere sker det bedst i fagbladet DIB Teknisk Isolering. Målgruppen for bladet er tekniske isolatører, VVS-installatører, rådgivende ingeniører og arkitekter samt producenter og grossister.

Redaktionen modtager meget gerne forslag til kommende temaer og artikler, som kan bringes i bladet, ligesom du altid er meget velkommen til at sende pressemeddelelser og henvisninger til artikler på egen hjemmeside.

Udgives af
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening - DIB
H.C. Andersens Boulevard 18
1790 København V
www.dibnet.dk
www.oktekniskisolering.dk

Redaktion/annoncer/ekspedition/ændringer til mailingliste
Redaktør:
John Kristensen
jkrpojekt@gmail.com
Telefon 6170 4960

Ansvarshavende redaktør:
Chefkonsulent Bjørn Bagge
E-mail bjba@di.dk
Mobil 3016 6536
Telefon 3377 3932

Stof til artikler modtages gerne.

Priser for annoncering
¼ side  Kr. 3.190,00  format 93 x 130 eller 191 x 62 mm.
½ side  Kr. 5.140,00  format 93 x 266 eller 191 x 130 mm
1/1 side  Kr. 9.560,00  format 191 x 277 mm
Bagside:  Kr. 12.200,00

Indstik: kontakt redaktionen for muligheder og priser.

Ved annoncering i 2 blade opnås 15 % rabat.

Oplag: 2.500
Udgives: 2 gange årligt

Deadline for materiale
DIB nr. 2/2017 - ultimo oktober 2017 - udgivelse december 2017
DIB nr. 1/2018 - medio april 2018 - udgivelse juni 2018

Layout
mus og co
www.musogco.dk

Tryk
Strandbygaard Grafisk
www.strandbygaard.dk

Advertising information
Are you interested in knowing more about prices, ad sizes and advertising in the magazine DIB Teknisk Isolering please contact John Krisstensen, jkrprojekt@gmail.com.