Efteruddannelse – kurser i teknisk isolering

Isolatørens arbejdsområde spænder vidt fra isolering af rør, ventiler, beholdere, ventilationskanaler til brand-, lyd- og køleisolering i bygninger, på skibe og offshore.

Uddannelse

Kurser i teknisk isolering

Alle AMU-kurser
AMU har samlet alle kurser på et sted. Læs mere på www.amukurs.dk, hvor du kan finde alle de kurser, der omhandler isolering og teknisk isolering her.

AMU-SYD
De fleste kurser afvikles som åbent værksted. Du kan læse mere om kurserne på AMU-SYDs hjemmeside samt få et overblik over de muligheder, der er.

Økonomi
Til AMU-kurserne kan der søges om løntabsgodtgørelse, kaldet VEU-godtgørelse, som er 4555,- kr./uge og befordringsgodtgørelse 1,10 kr./km. over 24 km. dagligt, dog højst 576 km pr. dag. (2019 satser).

Prisen for at deltage i kurset er op til 700,00 kr. /dag. Se mere om økonomi under AMU-kurser her.

Betaler virksomheden løn under efteruddannelsen, søger virksomheden om VEU-godtgørelsen og evt. befordingsgodtgørelse på voksenuddannelse.dk.

Herudover er der mulighed for at søge Isoleringsbranchens Udviklingsfond om tilskud til efteruddannelsen.

Isoleringsbranchens Udviklingsfond er for medlemmer ansatte efter Isoleringsoverenskomsten mellem Dansk Industri og 3F (Fagligt Fælles Forbund).

Tilskuddet gives til efteruddannelse inden for overenskomstområdet, og omfatter AMU-kurser tilknyttet FBK-isolering af tekniske anlæg, dog ikke systemstillads. Se hvilke kurser der gives tilskud til her. Det er virksomheden, der søger om tilskuddet.

Tilskuddet udgør maks. 65,00 kr./time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 143,64 kr./time. Udbetales der mindre, reduceres tilskuddet tilsvarende. Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. år pr. person.

Tilskuddet bevilges efter princippet først til mølle, og udbetales, når der er fremsendt dokumentation for, at kurset er gennemført. Det kan f.eks. være et kursusbevis.

Eventuelle spørgsmål om uddannelsen og ansøgning kan rettes til:

Kasper Greendahl Buhl
E-mail: kgb@bygud.dk
Telefon: 3587 8708

Bjørn Bagge
E-mail: bjba@di.dk
Telefon: 33773932

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra DIB

Bliv opdateret med den seneste viden inden for teknisk isolering ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra DIB! Som en førende kilde inden for isoleringsløsninger, tilbyder vi dig muligheden for at modtage regelmæssige opdateringer direkte i din indbakke. Vores nyhedsbrev leverer spændende indhold, herunder artikler, trends og innovationer inden for teknisk isolering.

Du kan forvente at modtage disse opdateringer 2-3 gange om måneden, så du altid er på forkant med udviklingen i branchen.

Tilmeld dig i dag for at forblive informeret og inspireret af de nyeste fremskridt inden for teknisk isolering med DIB.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
+45 33 77 39 32

Skriv til os

Kontakt